6736 Sayılı Kanunun 6 ncı maddesi Kapsamında Beyan Edilen Kıymetler Ba Formunda Nasıl Beyan Edilecektir?

Cevap :

6736 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi kapsamında beyan edilen kıymetler üzerinden hesaplanarak beyan edilen kıymetlerin rayiç bedelleri, Ba formu vermek zorunda olan mükellefler tarafından söz konusu form ile bildirilmek zorundadır. Söz konusu bildirim işlemi, Ba formunun “Soyadı/Adı Unvanı” bölümüne “Muhtelif Satıcılar (6736 sayılı Kanun Madde 6/1)”, “Vergi Kimlik Numarası” bölümüne (3333 333 333) yazılmak suretiyle yapılacaktır

Yorumlar
İlginizi Çekebilir
Son Eklenen Cevaplar