6736 Sayılı Kanunun 5 inci Maddesi Kapsamında Tevkifata Tabi Herhangi Ödeme Türü İçin Artırımda Bulunulması Halinde Vergi İncelemesi Ve Tarhiyat Yapılmamasının İstisnası Olabilecek Bir Düzenleme Var mı?

Cevap :

6736 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamında tevkifata tabi herhangi bir ödeme türü için artırımda bulunulması durumunda, vergi artırımında bulunulan ödeme türüne ilişkin olarak artırımda bulunulan yıl için gelir (stopaj) ve kurumlar (stopaj) vergisi yönünden vergi incelemesine ve tarhiyata muhatap olunmayacaktır. Diğer taraftan, işverenlerce ücretlerde vergi indirimi ile asgari geçim indiriminin uygulanmadığı gerekçesiyle ücretlilerin başvuru yapması halinde, bu taleplerin 255 ve 265 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğlerindeki açıklamalar çerçevesinde sonuçlandırılabilmesi için ilgili talepleri ile sınırlı kalmak üzere gerekli işlemlerin yapılacağı tabiidir.

Yorumlar
İlginizi Çekebilir
Son Eklenen Cevaplar