6736 Sayılı Kanundan İnceleme ve Tarhiyat Safhasında Bulunan Vergiler Nedeniyle Yararlanılması Mümkün müdür?

Cevap :

6736 sayılı Kanunun yayımlandığı 19 Ağustos 2016 tarihinden önce başlanıldığı halde, tamamlanamamış olan vergi incelemeleri ile takdir, tarh ve tahakkuk işlemlerine bu Kanunun matrah ve vergi artırımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla devam edilecektir. Ancak, bu işlemlerin tamamlanmasından sonra tarh edilen vergilerin % 50’si ile bu tutara gecikme faizi yerine bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar ile bu tarihten sonra ihbarnamenin tebliği üzerine belirlenen dava açma süresinin bitim tarihine kadar hesaplanacak gecikme faizinin tamamının, ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içerisinde yazılı başvuruda bulunularak, ilk taksit ihbarnamenin tebliğini izleyen aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde altı eşit taksitte ödenmesi şartıyla vergi aslının % 50’sinin, vergilere bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar uygulanan gecikme faizinin ve vergi aslına bağlı cezaların tamamının tahsilinden vazgeçilecektir. Bu uygulamadan yararlanma açısından başvuru tarihi inceleme sonrasında düzenlenecek ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün olduğundan, teorik olarak bu madde uygulaması incelemenin ne zaman tamamlanacağına bağlı olarak uzun bir süre devam edebilecektir.

Yorumlar
İlginizi Çekebilir
Son Eklenen Cevaplar