6736 Sayılı Kanundan İnceleme ve Tarhiyat Safhasında Bulunan Vergi Aslına Bağlı Olmayan Cezalar Nedeniyle Yararlanılabilecek midir? Yararlanılabilecek İse Şartları Nelerdir?

Cevap :

6736 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak kapsama giren vergi türleri açısından, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce başlanıldığı halde bu tarihe kadar tamamlanamamış olan vergi incelemeleri ile takdir, tarh ve tahakkuk işlemlerine, Kanunun matrah artırımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, devam edileceği hükme bağlanmıştır. Bu inceleme ve tarh işlemlerin tamamlanmasından sonra vergi aslına bağlı olmayan cezalarda, cezanın %25’inin ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde yazılı başvuruda bulunularak, ilk taksit ihbarnamenin tebliğini izleyen aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde altı eşit taksitte ödenmesi şartıyla cezanın %75’nin tahsilinden vazgeçilecektir . Ayrıca, iştirak nedeniyle kesilecek vergi ziyaı cezalarında, cezaya muhatap olanların, cezanın % 25’ini yukarıda belirtilen süre ve şekilde ödemeleri halinde cezanın kalan % 75’inin tahsilinden de vazgeçilecektir.

Yorumlar
İlginizi Çekebilir
Son Eklenen Cevaplar