6736 Sayılı Kanun Kapsamında Belediyelere ve Bunlara Bağlı Müstakil Bütçeli ve Kamu Tüzel Kişiliğini Haiz Kuruluşlara Tanınan Özel Ödeme Süreleri Ve Faiz Oranları Ne Şekildedir?

Cevap :

6736 Sayılı Kanunun ödeme süreleriyle ilgili 10 uncu maddesinin 3 üncü fıkrasının (e) bendinde belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarca ödenmesi gereken tutarlar, belediyelerin genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılan paylarından, 2/7/2008 tarihli ve 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasındaki %40 oranı dikkate alınmaksızın aylık dönemler halinde azami yüz kırk dört eşit taksitte ödenebileceği belirtilmiştir. Bu takdirde taksitle yapılacak ödemelerde ilgili maddelere göre belirlenen tutar; 1) Altı eşit taksit için (1,032), 2) Dokuz eşit taksit için (1,053), 3) On iki eşit taksit için (1,064), 4) On sekiz eşit taksit için (1,086), 5) Yirmi dört eşit taksit için (1,109), 6) Otuz altı eşit taksit için (1,190), 7) Kırk sekiz eşit taksit için (1,247), 8) Altmış eşit taksit için (1,304), 9) Yetmiş iki eşit taksit için (1,361), 10) Yüz kırk dört eşit taksit için (1,703), Katsayısı ile çarpılacaktır.

Yorumlar
İlginizi Çekebilir
Son Eklenen Cevaplar