6736 Sayılı Kanun İle Mucbir Sebep Hali Bulunan Mükelleflere Yönelik Düzenlemeler Nelerdir?

Cevap :

6736 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin onsekizinci fıkrasına göre, Kanunun yayımı tarihi itibarıyla 213 sayılı Kanunun 15 inci maddesine göre mücbir sebep hâli ilan edilmiş ve devam 151 eden yerlerdeki vergi dairelerinde mükellefiyet kaydı bulunan mükellefler ile Sosyal Güvenlik Kurumunca mücbir sebep hâli nedeniyle belge verme süresi ve prim ödemelerinin ertelendiği yerlerdeki kayıtlı işveren, sigortalı ve diğer prim ödeme yükümlülerinin, bu Kanunda öngörülen süre ve şekilde beyan ve bildirim yükümlülüklerini yerine getirmeleri şartıyla Kanun kapsamında ödenmesi gereken taksitlerden, mücbir sebep hâli süresi içerisinde ödenmesi gereken taksitleri, mücbir sebep hâlinin bitim tarihini takip eden aydan başlamak üzere 6 ay içinde ödenecektir. Yine 6736 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin ondokuzuncu fıkrasında; Kanunun yayımı tarihi itibarıyla 213 sayılı Kanunun 15 inci maddesine göre mücbir sebep hâli ilan edilmiş ve mücbir sebep süresi iki yılı aşmış yerlerdeki mükelleflerden, bu Kanunun yayımını izleyen ikinci ayın sonuna kadar başvuruda bulunanlar açısından mücbir sebep hâli başvuru süresinin son günü itibarıyla sona ereceği ve mücbir sebep ilanı nedeniyle verilmeyen beyanname ve bildirimlerin aynı süre içerisinde verileceği belirtilmiştir. Kanunda öngörülen başvuru süresinin son günü bu alacaklar için vade tarihi kabul edilecektir. Bunun üzerine tahakkuk eden vergiler Kanunda öngörülen süre ve şekilde 2 nci madde kapsamında yapılandırılarak azami yirmi dört eşit taksitte ödenecektir. Bu şekilde ödenen vergilere herhangi bir zam, faiz, katsayı uygulanmayacaktır.

Yorumlar
İlginizi Çekebilir
Son Eklenen Cevaplar