6736 Sayılı Kanun İle Getirilen Ödeme Kolaylığından Mirasçılar, Kefiller, Şirket Ortakları ve Kanuni Temsilciler Gibi Amme Borçlusu Sayılan Kişiler de Yararlanabilecekler midir?

Cevap :

Kesinleşmiş kamu alacaklarına ilişkin hükümlerden, Vergi Usul Kanunu ile 6183 sayılı AATUHK Kanunda yer alan sorumluluk düzenlemeleri nedeniyle mirasçılar, kefiller, şirket ortakları ve kanuni temsilciler gibi amme borçlusu sayılan kişiler sorumlu oldukları tutar dikkate alınarak yararlanabileceklerdir. Adi ortaklıklarda ve kollektif şirketlerde ortakların şirketin borçları dolayısıyla müştereken ve müteselsil sorumluluğunun bulunması nedeniyle şirket adına tarh edilen vergi ve cezalar ile hesaplanan gecikme zammı ve gecikme faizleri için ortaklık adına Kanun hükümlerinden yararlanılması mümkün bulunmaktadır. Asıl amme borçlusu ile birlikte borcun ödenmesinden birden fazla kişinin sorumlu olması halinde bu kişilerce Kanun hükümlerinden farklı taksit seçenekleri seçilmek suretiyle yararlanılması mümkün bulunmaktadır.

Yorumlar
İlginizi Çekebilir
Son Eklenen Cevaplar