6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırılan Borçların Kalan Taksitleri 6736 sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırılması Durumunda Yapılacak İşlemler Nelerdir?

Cevap :

Mükellefler tarafından 6736 sayılı Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla, 6552 sayılı Kanun kapsamında ödemeleri devam eden alacaklarla ilgili olarak, 31.10.2016 tarihine kadar başvuruda bulunmaları durumunda, kalan taksit tutarlarına konu alacaklar, vadesinde ödenmemiş alacak kabul edilerek 6736 sayılı Kanunun 2 nci maddesi hükümleri uygulanacaktır. Bu durumdaki alacaklar için madde hükümlerinden yararlanılmak istenilmesi hâlinde ödenmemiş alacak aslına uygulanmış olan fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE tutarı hesaplanacaktır. Alacak aslı ile Yİ-ÜFE tutarı toplanarak yapılandırılan alacak tutarının maddede öngörülen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde, alacak asıllarıyla ilgili fer’i alacaklar, asla bağlı cezalar ile bu cezalara uygulanan fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecektir

Yorumlar
İlginizi Çekebilir
Son Eklenen Cevaplar