6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırılan Borçlarda Kanun Kapsamında Yer Almakta mıdır?

Cevap :

6736 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin 1 inci fıkrası hükmüne göre 6552 sayılı kanun hükümlerine göre yapılandırılan ve ödemeleri devam eden mükellefler de bu kanun hükümlerinden faydalanabileceklerdir. Bu durumda, 6552 sayılı Kanun kapsamında ödenen taksitler için yapılandırma hükümleri geçerli sayılır ve bu şekilde ödenmiş taksit tutarlarına tecil tarihi ile ödeme tarihi arasında geçen süre için anılan Kanuna göre tercih edilen taksit süresine uygun katsayı uygulanır, kalan taksit tutarlarına konu alacaklar ise vadesinde ödenmemiş alacak kabul edilerek 6736 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre yapılandırılabilecektir. Öte yandan, Kanun hükümlerinden yararlanılarak ödeme yapılmak istenmesi hâlinde, 6552 sayılı Kanun kapsamında 6736 sayılı Kanunun yayımlandığı 19.08.2016 tarihinden önce taksit tutarları ile birlikte ödenen katsayı tutarları red ve iade edilmeyecektir.

Yorumlar
İlginizi Çekebilir
Son Eklenen Cevaplar