3568 Sayılı Kanun Uyarınca Mükellefle Birlikte Borcun Ödenmesinden Müştereken ve Müteselsilen Sorumluluğu Bulunan Meslek Mensupları 6736 Sayılı Kanun İle Getirilen Ödeme Kolaylığından Yararlanabilecekler midir?

Cevap :

Yapılan düzenleme çerçevesinde 3568 sayılı Kanun uyarınca mükellefle birlikte borcun ödenmesinden müştereken ve müteselsilen sorumluluğu bulunan yeminli mali müşavirlerin de 6736 sayılı Kanunun yeniden yapılandırmaya ilişkin hükmünden yararlanmaları mümkündür.

Yorumlar
İlginizi Çekebilir
Son Eklenen Cevaplar