2016 Yılına İlişkin Olarak Tahakkuk Eden Ancak Ödenmemiş Bulunan Geçici Vergi Borçları da Kapsama Girmekte midir?

Cevap :

Kanunun kapsadığı 2016 yılı 1. döneme ilişkin olarak 2016 yılında tahakkuk eden ve bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar ödenmemiş olan geçici vergilere ilişkin gecikme zamları yerine, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranı esas alınarak hesaplanan tutar ödenmek suretiyle, bu madde hükmünden yararlanılabilecektir. Diğer taraftan 2016/2. Dönem geçici vergi beyannamesine istinaden doğan vergiler 30.06.2016 tarihinden sonra (15.08.2016) tahakkuk ettiğinden madde hükmünden yararlanamayacaktır.

Yorumlar
İlginizi Çekebilir
Son Eklenen Cevaplar