2/B uygulaması öncesi imar mevzuatına aykırı yapıların durumu ne olacaktır?

Cevap :

Bu Kanun hükümlerine göre taşınmazların hak sahiplerine doğrudan satılması, ilgililerine devredilmesi veya iade edilmesi ve bu taşınmazların tapu kütüklerindeki 2/B, kullanıcı ve muhdesat belirtmelerinin kaldırılması; bu taşınmazların üzerlerindeki imar mevzuatına aykırı yapılar bakımından kazanılmış hak oluşturmaz

Yorumlar
İlginizi Çekebilir
Son Eklenen Cevaplar